Sitech Services | Deltaplan Chemelot

Directievoering

Directievoering

Sitech Services | Deltaplan Chemelot

Sittard-Geleen - Chemelot is een chemisch georiënteerd industriecomplex (800 hectare) met tal van kleine en grote chemische bedrijven, die samenwerken en elkaar aanvullen.

Een enorme hoeveelheid aan regenwater, als gevolg van de klimaatverandering, kan niet worden afgevoerd op het Chemelot terrein. Het rioolstelsel van het terrein is hier niet op berekend. Hierdoor neemt de kans op overstromingen en fabrieksuitval toe. Het project Deltaplan Chemelot moet dit risico inperken.

Om situaties zoals uitval van kritieke installaties en toegangen te voorkomen, is het voorspellen van wat er gebeurt bij een hevige regenval nodig. Hiervoor is het computermodel van Nelen-Schuurmans, specialist in watermanagement, gebruikt. Dit model simuleert verschillende situaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de capaciteit van riolen, hoogteverschillen en de karakteristieken van buien. Het toont in één oogopslag hoeveel water achterblijft en wat de risicogebieden zijn.

Als de effecten van een hevige regenval duidelijk is, kunnen er passende maatregelen getroffen worden. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van buffers voor het opvangen van water én het bouwen van dijken en sloten om het water te leiden naar plaatsen waar het geen kwaad kan. De belangrijkste knelpunten uit het computermodel worden in overleg met site gebruikers opgelost. Hierdoor wordt het risico voor het gehele terrein voor de komende jaren wezenlijk verlaagd.

Namens Sitech heeft Alpha Pro de directievoering van dit project uitgevoerd.

De hoofdpunten van directievoering waren:

  • Kaderstelling
  • Selecteren computer simulatiemodel
  • Wateroverlast in kaart brengen & prioritering van subprojecten bepalen
  • Interne coördinatie bedrijven en medewerkers gevestigd op Chemelot

Uitgelichte projecten

Vynova | ATEX Tossen

Lees meer

Brightlands – Coolbrook | FEL study

Lees meer

Sitech Services – Fibrant | Inventarisatie koel- en kanaalwater-leidingen

Lees meer

Sitech Services | Deltaplan Chemelot

Lees meer

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op.