Deltaplan Chemelot

Directievoering

Directievoering

Deltaplan Chemelot

Sittard-Geleen - Chemelot is een chemisch georiënteerd industriecomplex (800 hectare) met tal van kleine en grote chemische bedrijven, die met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen.

Extreme hoeveelheden regenwater, als gevolg van de klimaatverandering, niet kunnen niet worden afvoeren op de Chemelot site. Het rioolstelsel van de Chemelot site is hier niet op berekend, waardoor de kans op overstromingen en fabrieksuitval toeneemt. Het project Deltaplan Chemelot moet deze kans verkleinen.

Om ongewenste scenario’s als uitval van kritieke installaties en toegangen te voorkomen, is het nodig om te voorspellen wat er gebeurt bij hevige regenval. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het computermodel van Nelen-Schuurmans, specialist in watermanagement.

Dit model simuleert verschillende scenario’s, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteit van riolen, hoogteverschillen en de karakteristieken van buien. Het toont in één oogopslag hoeveel water achterblijft en wat de risicogebieden zijn.

Zijn de effecten van hevige regenval duidelijk, dan kunnen passende maatregelen getroffen worden. Zoals de aanleg van buffers voor de opvang van water en de bouw van dijken en sloten om het water te leiden naar plaatsen waar het geen kwaad kan. De belangrijkste knelpunten uit het computermodel worden in overleg met site gebruikers opgelost, waardoor de komende jaren het risico voor de hele site structureel verlaagd wordt.

Namens Sitech heeft Alpha Pro de directievoering van dit project uitgevoerd.
De hoofdpunten van directievoering waren:

  • Kaderstelling
  • Selecteren computer simulatiemodel
  • Wateroverlast in kaart brengen & prioritering in projecten bepalen
  • Interne coördinatie bedrijven en diens medewerkers gesitueerd op Chemelot

Uitgelichte projecten

Deltaplan Chemelot

Lees meer

Renovatie leidingbrug over A76

Lees meer

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op.