CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

Nieuwe landkaart van duurzaamheid

WIE TREFT DIT?
De Europese Unie heeft de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’-richtlijn ingevoerd. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen in hun jaarverslag te rapporteren over de effecten van hun onderneming op het gebied van mens en milieu.

Vanaf boekjaar 2024-2025 is deze eis van kracht voor grote ondernemingen en zal in opvolgende boekjaren uitgerold worden voor MKB-ondernemingen en niet EU-ondernemingen. Deze duurzaamheidsrapportage wordt onderdeel van jouw jaarrekening. Een accountantsverklaring is noodzakelijk.

EN KLEINERE ONDERNEMINGEN?
De complete verwerkingsketen van product, halffabricaat en/of afvalstromen wordt in kaart gebracht. Opdrachtgevers gaan ook aan jou vragen stellen over de effecten van jouw onderneming in jouw omgeving.

 

 


QUICKSCAN OF MEER?
Onze QuickScan filtert organisatie breed uit waar de vereiste informatie binnen jouw bedrijf aanwezig is. Behalve inzicht geven wordt er in kaart gebracht of én welke vervolgstappen nodig zijn voor het eventueel opstellen van een rapportage. Heeft jouw organisatie zelf een rapportage samengesteld? Dan is het verstandig om deze te controleren en te staven.

Alpha Pro heeft al voor meerdere opdrachtgevers de Energy Efficiency Directive (EED) en/of de Energie Maatregel Lijst (EML) uitgewerkt. Wij kunnen jouw organisatie een voorsprong geven door een QuickScan uit te voeren.

ONDERSTEUNING NODIG?
Alpha Pro begeleidt jouw organisatie door het doolhof van wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat jij (en jouw team) onnodig veel uitzoekwerk wordt bespaard.

Alpha Pro voert graag werkzaamheden uit waarin zij gespecialiseerd is.
Jouw onderneming en jouw team toch ook?

Via info@alpha.pro of 043 – 362 88 65 kun je ons bereiken voor een vrijblijvend gesprek.

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op.